KONTİMDER - Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Tüzüğü
KONTİMDER Üyesidir.