Disiplin Komisyonu
Plan Bütçe ve Mali İşler Komisyonu
Teşkilatlanma Komisyonu
Kurumsal İlişkiler Komisyonu
Sosyal İşler Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Hukuk Komisyonu
Basın Komisyonu
Dış İlişkiler Komisyonu
Sektörler Komisyonu
Şubeleşme Komisyonu
Ar-Ge Komisyonu
Gençlik Komisyonu
KONTİMDER Üyesidir.