KONTİMDER Seminer: Zaman Yönetimi

02 Mart 2020 Pazartesi

KONTİMDER'den
KONTİMDER Seminer: Zaman Yönetimi
KONTİMDER Seminer: Zaman Yönetimi
KONTİMDER Seminer: Zaman Yönetimi
KONTİMDER Seminer: Zaman Yönetimi
KONTİMDER Seminer: Zaman Yönetimi

İş yaşamında zamanın etkin yönetimi; başarının anahtarı

KONTİMDER Eğitim Komisyonunun organize ettiği Zaman Yönetimi semineri üyelerin katlımı ile dernek konferans salonunda gerçekleştirildi. Yönetim Danışmanı ve Eğitmen Cemal Bozkurt’un sunduğu seminerde,  iş yaşamında sonuç odaklı, etkin ve başarılı olmak için gerekli önemli hususları ele alındı. Bozkurt, seminerde, kişisel ve kurumsal üretkenliğin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, anahtar faktörleri tanımlayarak, hedeflerle yönetim üzerinde durdu.
Peter Drucker’ın “Zaman doğru yönetilemiyorsa, hiçbir şey doğru yönetilemiyor demektir.” sözünü hatırlatan Cemal Bozkurt, meselenin zamanı yönetmek değil, zaman içinde kendini yönetebilmek olduğuna dikkat çekerek, zamanın sahip olduğumuz en değerli kaynak olduğunu söyledi. 
Zamanı yönetmenin üç boyutu olduğunu vurgulayan Cemal Bozkurt, bu boyutları, hedef belirlemek ve planlamak, işleri organize etmek ve yürütmek, kişisel zamanı etkin kullanmak olarak sıraladı. Bozkurt, şöyle konuştu: “Zaman kazanmak ve zamanı etkin kullanmak için; iyi planlama, organize etme, rutin sorumlulukları delege etme, zamanında kontrol etme, eğitim ve araştırma, tasnif, düzenleme, ayıklama, bakım ve onarım, verimli toplantıları gereklidir.” diye konuştu.
Zaman yönetimi için kurulacak sistemlerde düşülen tuzaklara dikkat çeken Cemal Bozkurt, anahtar faktörler olan görevlerin yönetilmesi, kayıtların yönetilmesi, randevuların yönetilmesi, iletişimin yönetilmesi” hakkında detayları anlattı.  Bozkurt, doğru hedef tanımlamanın önemli noktalarını vurgulayarak, başarılı planlamanın ayrıntıları, “kısıtlar, öncelikler ve riskler”  hakkında bilgi verdi. Bozkurt, son bölümde organize etme ve yürütmenin adımları, önceliklendirme, acil ve önem boyutu, reaktif yaklaşım ile proaktif yaklaşımın farkları ve kişisel zaman yönetiminin önemli noktalarını aktardı.
Cemal Bozkurt, zaman yönetiminde kazanılması gerekli alışkanlıkları şöyle sıraladı: “1.Saatlerin nereye gittiğini bilmek, 2.Önemli durumlar için zamanı çizelgelemek, 3.Tanımlanmış önceliklere göre çalışmak, 4.Kendi kararsızlığının ve gecikmenin üstesinden gelmek, 5.Rutin görevleri ve bu görevler için sorumlulukları delege etmek, 6.Bitiş çizgisine odaklanmak, 7.Stresi yönetebilmek, 8.Bu alışkanlıkları sürdürmek.”

HABER HAKKINDA YORUMLAR
KONTİMDER Üyesidir.