Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık, 2016

21 Şubat 2017 Salı

Sektörden Haberler
Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık, 2016

Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık, 2016


Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %7,3 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı %5,5, yüzölçümü %7,3, değeri %15,4, daire sayısı %10,6 oranında arttı.
Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 202,3 milyon m2 iken; bunun 112,8 milyon m2’si konut, 48,2 milyon m2’si konut dışı ve 41,3 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 150,9 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 11,5 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 169,9 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 29,0 milyon m2 ile devlet sektörü ve 3,4 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 986 bin 119 dairenin 908 bin 687’si özel sektör, 64 bin 604’ü devlet sektörü ve 12 bin 828’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 38,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u,17,7 milyon m2 ile Ankara, 9,2 milyon m2 ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Şırnak oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 213 bin 526 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 67 bin 514 adet ile Ankara ve 50 bin 367 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Bayburt oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %5,1 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2016 yılında bir önceki yıla göre bina
sayısı %0,3, yüzölçümü %5,1, değeri %14,2, daire sayısı %2,5 oranında arttı.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 150,3 milyon m2 iken; bunun 86,1 milyon m2’si konut, 36,0 milyon m2’si konut dışı ve 28,2 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 110,4 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8,7 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 130,1 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 16,2 milyon m2 ile devlet sektörü ve 3,9 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 750 bin 336 dairenin 683 bin 642’si özel sektör, 47 bin 612’si devlet sektörü ve 19 bin 82’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.
Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28,1 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 13,4 milyon m2 ile Ankara, 8,7 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 158 bin 709 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 59 bin 352 adet ile Ankara ve 47 bin 35 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Şırnak ve Hakkari oldu.
 

HABER HAKKINDA YORUMLAR
KONTİMDER Üyesidir.