KONTİMDER'den KDV İndirimi Basın Açıklaması

26 Nisan 2017 Çarşamba

KONTİMDER'den
KONTİMDER'den KDV İndirimi  Basın Açıklaması
KONTİMDER'den KDV İndirimi  Basın Açıklaması
KONTİMDER'den KDV İndirimi  Basın Açıklaması

İnşaat Malzemecileri Ve Yapı Sektörü KDV İndirimi Bekliyor

Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başaran ve Yönetim Kurulu dernek binasında İnşaat Malzemelerinde ve Yapı Sektöründe KDV İndirimi” konulu bir basın toplantısı düzenledi.

İnşaat sektörünün ülkemizin lokomotifi olduğu gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini ifade eden KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başaran, İnşaat malzemeleri ve yapı sektöründe KDV oranının kalıcı olarak indirilmesini istediklerini, bu sayede konut maliyetlerinin azalacağını ve sektörün daha da hareketleneceğini hem de kayıt dışının azalarak ve bugün toplanandan daha çok verginin ülkemiz kasasına gireceğini öngördüklerini söyledi.

Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başaran ve Yönetim Kurulu dernek binasında İnşaat Malzemelerinde ve Yapı Sektöründe KDV İndirimi” konulu bir basın toplantısı düzenledi. “Başka siyasi irade olmak üzere hepimizin hemfikir olduğu konu “inşaat sektörünün ülkemizin lokomotif sektörü olduğu” gerçeğidir.” diyerek sözlerine başlayan Osman Başaran “2015 yılında %4,9 oranında büyüme kaydeden inşaat sektörü 2016 yılında %7,2’lik bir büyüme oranına ulaşmıştır. Bu oran ülke ortalamasının 2,5 katından daha fazladır. Sektörü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri 119 milyar 602 milyon 945 bin TL) olmuştur. Bu verilerle inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hâsıla içerisinden aldığı pay %7,6 gibi göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaşmıştır.  2017 yılı Mart ayı sonu itibariyle inşaat sektörü güven endeksi %85,8 olduğunu hatırlarsak aradaki %26’lık farkın hatırı sayılabilir bir fark olduğunu anlamamız daha kolay olacaktır. İnşaat sektörünün istihdama olan katkısı artarak devam etmektedir. 2008 yılında 1,24 milyon olan istihdam 2016 yılında 1,99 milyon kişiye yükselmiştir. Toplam istihdam içindeki pay da %6’dan %7,3’e yükselmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere günümüzün kanayan yarası Türkiye’nin işsizlik sorununun çözümüne sağladığı katkı tartışılmaz seviyededir.Ayrıca gözden kaçan ya da çok dile getirilmeyen bir başka gerçek ise inşaat sektörünün vasıfsız ve eğitimsiz istihdama yaptığı katkıdır ki; inşaat sektöründe okuma yazma bile bilmeyen binlerce personel çalıştığı hepimizin malumudur.” ifadelerini kullandı.

“KDV İNDİRİMİYLE SEKTÖR HAREKETLENİR”

İnşaat sektörünün bu güne kadar yürürlüğe konulan teşviklerin tamamına çok hızlı ve olumlu tepkiler vermek suretiyle hem sektör hem de ülke ekonomisine pozitif katkı sağladığına değinen Başaran, “İnşaat sektörü için boşuna lokomotif sektör denilmemektedir ve devletimizi idare edenlerin her buhranın ardından inşaat sektörünü teşvik edecek uygulamaları yürürlüğe koymaları boşuna değildir. Daha da önemlisi inşaat sektörü bu güne kadar yürürlüğe konulan teşviklerin tamamına çok hızlı ve olumlu tepkiler vermek suretiyle hem sektör hem de ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamıştır. Tüm bu veriler ışığında inşaat malzemeleri ve yapı sektöründe KDV oranının kalıcı olarak indirilmesini; daha önce turizm, tekstil gibi sektörlerde olduğu üzere %8 seviyelerinde olmasını arzu etmekteyiz. Bu sayede konut maliyetlerinin azalacağı, tüketicilerin daha ucuza konut sahibi olacağını, sektörün daha da hareketleneceğini, kayıt dışının azalacağını ve bugün toplanandan daha çok verginin ülkemiz kasasına gireceğini öngörmekteyiz.” şeklinde konuştu.

HABER HAKKINDA YORUMLAR
KONTİMDER Üyesidir.