KONTİMDER İşçi ve işveren uyuşmazlıkları basın toplantısı

18 Temmuz 2017 Salı

KONTİMDER'den
KONTİMDER İşçi ve işveren uyuşmazlıkları basın toplantısı

İşveren ve işçi ayrılmaz bir bütün. Her ne kadar teknojik gelişmeler neticesinde işçilerin yerini daha çok makinalar alsa da, işçiler ve işverenlerin her zaman birbirine ihtiyacı olacaktır. Bu birlikteliğin sekteye uğradığı ve anlaşmazlığa vardığı noktada çözüm mahkemelerde aranıyor.
Türkiye’de işçi-işveren uyuşmazlığı davaları yüzde 90 gibi fahiş bir oranda işçi lehine sonuçlanıyor. Takdir edersiniz ki bu oran işverenleri “artık yeter, usandık” deme noktasına getirmiştir. Daha da acısı işçisinin tüm özlük haklarını tam olarak verdikleri halde davaların işveren aleyhine sonuçlanması kabul edilemez bir durumdur.
Bu sonuç işverenlerin motivasyonunu düşürmekte ve daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat hedeflerini sekteye uğratmaktadır.
Hal böyle olunca İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar hem çalışma hayatının hem de yargının gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklerine göre 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla 14 milyon işçi ve 1 milyon 750 bin iş yeri bulunuyor.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılında 241 bin 856 iş davası açıldı, önceki yıldan devreden 257 bin 993 dava ve bozularak geri gelen 22 bin 686 dava ile toplamda 522 bin 535 dava sayısına ulaşıldı. Bu davaların 209 bin 486 görüldü, 313 bin 49’u ise 2017 yılına devredildi. 2006 yılındaki toplam 265 bin 572 dava sayısı 10 yılda yüzde 97 artış göstererek 2016 yılında 522 bin 535’e ulaşmıştır.  
İş Mahkemesi Dava Sayıları (2006-2016)
Yıllar  Dava Sayısı
2006  265.572
2007  275.822
2008  269.529
2009  297.252
2010  326.537
2011  348.799
2012  355.356
2013  406.986
2014  424.890
2015  455.984
2016  522.535

İş davalarının yıllık ortalama görülme süresi 2010 yılında 466, 2011 yılında 488, 2012 yılında 483, 2013 yılında 381, 2014 yılında 417, 2015 yılında 431, 2016 yılında 434 gün sürüyor. 
İş davalarının türleri incelendiğinde ise 2016 yılında iş mahkemelerine açılan davalarda ilk sırada yüzde 61,2 oran ile alacak davaları geliyor. İkinci sırada ise yüzde 22.3 oran ile tespit davaları yer alıyor.
2016 yılı sonu itibarıyla mahkemelerdeki 3 milyon 524 bin 898 davanın yaklaşık yüzde 15’ini iş davaları oluşturuyor.
Çözüm için adım atıldı ama yeterli olcak mı?
İşverenler üretim, yatırım, istihdam ve ihracat yapmak için çabalarken ortaya çıkan işçi-işveren uyuşmazlıklarının hem yargının iş yükünü arttırması hem de işverenlere bıktırıcı bir süreç yaşatmasına çözüm getirilmesi gerekiyor. Adil bir yargılama ve hızlı çözümler herkesin önünü açacaktır.
Yeni tasarı TBMM’de
Çözüm anlamında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunda görüşülen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, 25 Mayıs 2017 tarihinde TBMM'ye sevk edildi. Tasarı ana hatları ile belli çözümler getirmeye çalışıyor ama yeterli görünmüyor. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın yasalaşmasıyla, işçi ve iş veren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelecek. Düzenlemeye göre, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ise arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmayacak.
Tasarı ile feshe bağlı kıdem, ihbar, kötü niyet ve ayrımcılık tazminatları ile yıllık izin ücretine ilişkin zaman aşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla düşürülmesi öngörülüyor.
Bu düzenlemenin faydalı olacağını düşünüyoruz ancak suistimallerin önlenmesi gerekir. İş dünyası artık bu dava süreçleri ile uğraşmadan hızlı ve adil çözümler sayesinde asıl işine odaklanmalı ve işçi çalıştırmaktan endişe duymamalıdır.

Kıdem Tazminatı Fonu
Yine iş dünyasının gündeminde olan diğer bir konu Kıdem Tazminatı Fonu. Uzun zamandır gündemde olan kıdem tazminatı konusunda hükümet fon oluşturmak için tasarı hazırlarken, işçi ve işveren sendikaları fon oluşturulmasına karşı. Bu konuda hem işçinin hem de işverenin hak kaybına uğramayacağı bir formülde anlaşıp, çözüm üretilmesi ve uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.
Beklentimiz iş dünyasının önünü açacak, sinerji yaratacak adımların atılmasıdır.

HABER HAKKINDA YORUMLAR
KONTİMDER Üyesidir.